معاونت پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۳۳

مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی در مجتمع پیامبر اعظم (ص) دانشگاه علوم پزشکی اراک قرار دارد و به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تجهیز و راه اندازی شده است. این مرکز در تاریخ  موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.

کلید واژه ها: مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی پزشکی مولکولی اراک دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تحقیقات تحقیقات و فناوری معاونت تحقیقات

آخرین ویرایش۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳