معاون پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۸۵
  

نام و نام خانوادگی: دکتر مانا شجاع پور

رشته تحصیلی:پزشکی مولکولی

پست الکترونیک: m.shojapour@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 33838103 - 086

شماره تماس داخلی: 103

آدرس: اراک- سردشت- دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پزشکی- طبقه اول- مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

سوابق اجرایی

 •  

شرح وظایف

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

کلید واژه ها: مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز تحقیقات پژوهشی معاون معاون پژوهشی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اراک علوم پزشکی

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۴۰۳