لاین تحقیقاتی و اولویت های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۸۰
 

لاین های تحقیقاتی

 • لاین سرطان (مطالعات تشخیصی، مطالعات همه گیرشناسی،   مطالعات درمانی، مطالعات  سلولی مولکولی، مطالعات ژنتیک سرطان، اساس مولکولی بیماری سرطان)
 • لاین بیماری های  غدد و متابولیک و ژنتیک (مطالعات تشخیصی، مطالعات همه گیرشناسی،   مطالعات درمانی، مطالعات  سلولی مولکولی)

 • لاین ایمنولوژی و عفونی (مطالعات تشخیصی، مطالعات همه گیرشناسی،   مطالعات درمانی، مطالعات  سلولی مولکولی)
 • لاین پزشکی بازساختی و بیوتکنولوژی (بررسی اثرات نانوساختارهای دارویی در مطالعات درون تنی و برون تنی، مطالعه و ساخت نانوالیاف حاوی دارو جهت تهیه زخم پوش های نوین ترمیم کننده زخم)
 

اولویت های پژوهشی

 • مطالعات مربوط به اثرات و خواص آنتی اکسیدانی، آنتی میکروبی و ضد سرطانی عصاره گیاهان
 • بررسی اثرات نانوساختارهای دارویی در مطالعات درون تنی و برون تنی
 • ایمنوفارماکولوژی و بررسی تاثیر داروهای بالقوه بر روند درمان بیماری های اتوایمیون و سرطان
 • تعیین سویه های باکتریال مولد عفونت بیمارستانی و راههای نوین تشخیص و مقاومت دارویی
 • اثرات ترکیبات سنتتیک یا عصاره گیاهان داروئی بر مسیرهای سیگنالینگ سلول های سرطانی
 • اثرات ترکیبات سنتتیک یا عصاره گیاهان داروئی بر بیماری های غدد
 • مطالعه و ساخت نانوالیاف حاوی دارو جهت تهیه زخم پوش های نوین ترمیم کننده زخم
آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۴۰۳