تلفن تماس

ردیفعنوانواحدشماره مستقیمشماره داخلی تلفنخانه
1آقای مهندس ربیعی مطمئنمدیریت آمار و فناوری اطلاعات3313856723218 - 33136055
2خانم جعفریمسئول دفتر3313368523218 - 33136055
3آقای مهندس نخستینواحد IT3313723523228 - 33136055
4خانم ها مهندس عبدی و مهندس عقیقیواحد IT3313442123228 - 33136055
5آقای مهندس ربیعیواحد IT3312492223188 - 33136055
6خانم ها مهندس خزائی و مهندس میرزاییواحد IT3313088323198 - 33136055
7خانم ها موحدی - شوقی - رضاییواحد آمار3313640723238 - 33136055
8آقای مهندس رضاییواحد IT3313094123638 - 33136055
9آقایان مهندس جودکی و مهندس ملکیواحد IT3313094123248 - 33136055
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.