معرفی مدیر آمار و فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۵۶۷۳

نام و نام خانوادگی :مهندس مجید ربیعی مطمئن
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

 

شماره تماس مستقیم: 33133685

شماره تماس داخلی: 2321