معرفی مدیر آمار و فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۵۲۱۶

نام و نام خانوادگی :مهندس محسن عظیمی 
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

بالاترین مدرک  : فوق لیسانس 
محل اخذ مدرک :دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان پست سازمانی : مدیر آمار و فناوری دانشگاه
عنوان پایان نامه :ارائه یک سیستم تصمیم یارپزشکی) MDSS) جهت مدیریت زردی درنوزادان 
PROVIDING A MEDICAL DECISION SUPPORT SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF INFANTS JAUNDICE
سوابق آموزشی : تدریس دردانشکده های پیراپزشکی و پرستاری دانشگاه (دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ،هوشبری ، علوم آزمایشگاهی ،بهداشت محیط)بمدت سه سال
مسئولیتها : 
1-    مسئول واحد اطلاع رسانی و اینترنت دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال 1382 لغایت 1388بمدت 7سال( باحکم جناب آقای دکتر حمیدرضا نیک بین ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی اراک)
2-    عضو هیئت ممیزه طرح تبین مسیر ارتقاء شغلی دانشگاه(با حکم ریاست وقت دانشگاه جناب آقای دکتر نیک بین)
3-    نماینده تام الاختیار دانشگاه درشورای راهبری تکفاب وزارت بهداشت ( باحکم دکتریعقوبی معاونت آموزش وپژوهشی وقت  دانشگاه)
4-    نماینده دانشگاه در شورای راهبردی فناوری ارتباطات و اطلاعات استانداری (باحکم آقای  دکترنیک مرام ریاست وقت دانشگاه)
5-    نماینده تام الاختیار دانشگاه درخصوص اعتبارات تکفا(باحکم خانم دکترکهبازی معاونت اموزشی و پژوهشی وقت)
6-    دبیر کمیته ارزشیابی سیستم HISبیمارستانها (با حکم دکتر رمضانی ریاست وقت دانشگاه)
7-    عضو شورای فناوری اطلاعات دانشگاه (با حکم دکتر طاهر احمدی ریاست وقت دانشگاه) 
8-    مسئول فناوری ساختمان شماره2 دانشگاه وکارشناس فناوری غذادارو(باحکم معاونت توسعه وقت ازسال 1388 لغایت 1396)
9-    مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ازسال 1396 تاکنون( با حکم ریاست محترم دانشگاه)
10-    دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیکی دانشگاه 
11-    دبیر کمیته امنیت اطلاعات دانشگاه 
12-    دبیر کارگروه فناوری اطلاعات کمیته تحول سلامت دانشگاه 
13-    دبیر کارگروه فناوری اطلاعات کمیته پدافند غیرعامل