مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار آمار و فناوری اطلاعات

بازدید از شبکه بهداشت دلیجان
۰۲ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۲

بازدید از شبکه بهداشت دلیجان

بازدید از مرکز بهداشت شهرستان آشتیان
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۹:۵۲

بازدید از مرکز بهداشت شهرستان آشتیان

آموزش فناوری