مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

 • ۱ آبان
  روز آمار و برنامه ریزی
 • ۵ آبان
  رحلت رسول اکرم؛شهادت امام حسن مجتبی (ع)
 • ۷ آبان
  شهادت امام رضا (ع)
 • ۱۵ آبان
  شهادت امام حسن عسکری (ع)
 • ۲۴ آبان
  میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق (ع)