مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار آمار و فناوری اطلاعات

QNAP چیست؟
۲۵ مهر ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۵

QNAP چیست؟

برگزاری آزمون الکترونیک
۲۴ مهر ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۹

برگزاری آزمون الکترونیک

آموزش فناوری