مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار آمار و فناوری اطلاعات

ابلاغیه صیانت از پایگاه داده
۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۶

ابلاغیه صیانت از پایگاه داده

کندی سرویس استحقاق درمان
۰۹ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۸

کندی سرویس استحقاق درمان

تمهیدات لازم جهت دورکاری
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۳:۳۳

تمهیدات لازم جهت دورکاری