ارزیابی پورتال

تعداد بازدید:۲۷۷۵

موارد ارزیابی پورتال دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

1- بروزرسانی (درج اطلاعات و اخبار مربوط به واحد و حوزه فعالیت)

2- گرافیک (عدم وجود عکس های متحرک، رعایت سایز عکس ها و بنرها، عدم درج عکس با کیفیت پائین )

3- کلمات کلیدی (مجموع کلمات کلیدی درج شده در اخبار، صفحات و سایر ماژول ها )

4- پرسش های متداول (مربوط به فعالیت واحد)

5- قوانین و مقررات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها (حتما از ماژول آئین نامه ها و دستورالعمل ها استفاده شود)

6- نظرسنجی (نظر سنجی از فعالیت های واحد)

7- معرفی واحد (مدیر واحد، تاریخچه واحد، معرفی پرسنل، معرفی بخش های واحد، وظایف و فعالیت ها، سازمان های وابسته،فرآیندهای کاری)

8- اطلاعات تماس با ما (آدرس پستی، پست الکترونیک، شماره تماس، شماره فکس، نقشه گوگل)

9- استفاده از ماژول های پورتال (استفاده از ماژول تماس با ما، آئین نامه ها، فرم ساز، جدول ساز و ...)

10- استفاده از لینک های مناسب (درج آدرس سازمان ها، ادارات و وب سایت های مرتبط با حوزه کاری واحد در قسمت لینکهای پائین صفحه)

11- امتیاز گوگل

 

نتایج ارزیابی پورتال در شش ماهه دوم سال 97

نتایج ارزیابی پورتال در شش ماهه اول سال 98

نتایج ارزیابی پورتال در شش ماهه دوم سال 98

نتایج ارزیابی پورتال در شش ماهه دوم سال 99

نتایج ارزیابی پورتال در شش ماهه اول سال 1400

نتایج ارزیابی پورتال در شش ماهه دوم سال 1400

نتایج ارزیابی پورتال در شش ماهه اول سال 1401

نتایج ارزیابی پورتال در شش ماهه دوم سال 1401

نتایج ارزیابی پورتال در شش ماهه اول سال 1402

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۴۰۲