نظرسنجی فرم های الکترونیک

تعداد بازدید:۱۹۶

خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهدات سازنده خود را در خصوص الکترونیک نمودن خدمات درحال اجرای واحد اتوماسیون - مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با ما در میان بگذارید.

 

نظرسنجی در خصوص الکترونیک نمودن فرم درخواست طرح

نظرسنجی در خصوص الکترونیک نمودن فرم مادران پرخطر باردار

نظرسنجی در خصوص الکترونیک نمودن فرم های گواهی حقوقی و ضمانت حقوقی برای بازنشستگان

نظرسنجی در خصوص الکترونیک نمودن فرم تسویه حساب دانشجویان

آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۴۰۰