نظارت بر مواد غذایی

مسئول نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی :پیام مسعودی

 شرح وظایف 
1  -بازدید از واحد های تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ،  آرایشی و بهداشتی دارای پروانه های بهداشتی در سطح شهرستان
2   - نمونه برداری از واحد های تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ،  آرایشی و بهداشتی دارای پروانه های بهداشتی در سطح شهرستان
3  - بررسی نتایج و پیگیری در مورد رفع عیوب در مواردی که نتایج با استاندارد ها و ضوابط مطابقت ندارد.
5  - معرفی واحد های مختلف در سطح شهرستان به مراجع قضایی و پیگیری پرونده های مربوطه
6  - بررسی مدارک واحد ها و مسئولان فنی برتر در سطح شهرستان و معرفی کاندید ها به معاونت غذا و دارو
7 - شناسایی واحدهای تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی  فعال و فاقد پروانه های بهداشتی که مشمول اخذ پروانه های بهداشتی می باشند و الزام آنها به اخذ پروانه های مربوطه
8 - شناسایی واحد های مشمول  اخذ شناسنامه نظارت و الزام آنها به اخذ شناسنامه
9 - بررسی مدارک مربوط به پروانه های بهداشتی ( بهره برداری ، مسئول فنی و ساخت) واحد های سطح شهرستان و ارسال به معاونت غذا و داروی استان جهت طرح در کمیته
10 - تهیه جزوات ، پمفلت و مطالب آموزشی
11 - شرکت در جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان
-12  رسیدگی به شکایات مردمی
13 -بازدید مراکز عرضه ارایشی وبهداشتی 
14 -جمع اوری لوازم ارایشی وبهداشتی تاریخ گذشته وقاچاق از سطح عرضه با همکاری اداره محترم بازرگانی


 

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۷