حراست

حراست عمدتا در راستای پیشگیری از آسیب در مجموعه بوده و نقش مشاور امین برای مجموعه علی الخصوص مدیران جهت اتخاذ بهترین تصمیمات میباشد.
امور حراستی در سه بخش خلاصه میشود:
1-حفاظت پرسنلی(به عنوان یار و یاور امین حفظ و صیانت از حقوق تمامی پرسنل اعم از مدیران و زیر مجموعه ها را بعهده دارد)
2-حفاظت فیزیکی (اقدامات سخت افزاری اعم از تامین حفاظت فیزیکی شامل انتظامات و نگهبانها و تجهیزات فیزیکی از قبیل تامین حفاظ و تجهیز مجموعه به دوربین های مدار بسته و غیره)
3-حفاظت اسناد( تامین فضای مناسب جهت حفاظت از اسناد و مدارک مجموعه و پرسنل و ایجاد بایگانی محرمانه)

مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش:محسن زمانی

شماره تلفن مستقیم دفتر حراست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تفرش:36222217-086
 

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۷