فناوری اطلاعات

مسئول واحد فناوری اطلاعات شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تفرش:محسن زمانی

شماره تلفن واحد فناوری اطلاعات:36222100-086 داخلی 106

واحد فناوری اطلاعات شامل زیر بخشهای ذیل میباشد :
- بخش سخت افزار 
- بخش نرم افزار 
- بخش شبکه
- بخش طراحی WEB 
معرفی اجمالی هر یک از زیر بخشها و وظایف آنها در واحد فناوری اطلاعات :
- بخش سخت افزار : در این بخش کارهای مختلفی در راستای خرید ،پشتیبانی و..... قطعات سخت افزاری ، سیستمهای کامپیوتری و سرورهای مستقر  انجام میگردد .
این قسمت وظیفه نگهداری سخت افزار موجود  ، نیازسنجی بیمارستان در راستای سخت افزار های جدید، آموزش نگهداری صحیح از سیستمها به پرسنل و بازدید دوره ای جهت بررسی سیستم های سخت افزاری مرکز و گزارش به مسئول واحد را خواهد داشت .
- بخش نرم افزار : در این بخش پشتیبانی از نرم افزار هاو همچنین Data Base های مربوط به آن انجام میگردد . که این پشتیبانی ها شامل آموزش نرم افزار به پرسنل ، رفع ایرادات آنها در سیستم ،  گزارش به شرکت سازنده ، گرفتن Backup از اطلاعات ذخیره شده بر روی سرورها ، تهیه فایلهای مورد نیاز واحدهای دیگر 
این قسمت وظیفه انجام کارهای بالا و گزارش نحوه انجام کارها و اعلام ایرادات به مسئول واحد را خواهد داشت .
- بخش شبکه : در این بخش کارهای مربوط به راه اندازی شبکه های داخلی و گسترش آنها، همچنین پشتیبانی از شبکه موجود انجام میشود .
- بخش طراحی WEB : بروزرسانی اطلاعات موجود در پرتال نیز بر عهده این بخش میباشد .
در این بخش اطلاعات قبل از بارگذاری به اطلاع مسئول واحد میرسد .    

دیگر وظایف:
 بررسی کارشناسی علت نیاز خرید تجهیزات رایانه ای و تایید ویا عدم تایید نیاز

 نصب سیستم عامل ها و آنتی ویروس بر روی رایانه های موجود در واحد 

تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع عیوب 

 نظارت بر فرایند ارسال تجهیزاتی که نیاز به تعمیر دارند به شرکت های مربوطه
 نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات سخت افزاری و شبکه

 راه اندازی کامپیوترهای جدید و ارتقاء سیستمها

 عیب یابی و رفع مشکل شبکه ای سیستم های کامپیوتری

 حفظ و پشتیبانی از شبکه
 نصب و نگهداری کلیه نرم افزارها بر حسب نیاز واحدهای مختلف

به روز رسانی نرم افزاری کامپیوترهای مجموعه

پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و بهبود سیستم

آشنایی فنی با نرم افزارها و سخت افزارهای مربوطه

تهیه گزارش از فعالیتها ،پیشرفتها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه    

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۷