معرفی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

تعداد بازدید:۲۵۵۲

آقای وهب حبیب‌پور

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

سابقۀ خدمت: 13 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعۀ سازمان و تحول اداری

شمارۀ تلفن مستقیم: 33130130-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2242

کلید واژه ها: مدیر توسعه سازمان و تحول اداری مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت آدرس محل کار شمارۀ تلفن مستقیم شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی مدیریت توسعۀ سازمان و تحول اداری خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۰