معرفی مدیرمنابع انسانی

تعداد بازدید:۱۸۷۴

خانم دکتر طیبه رضایی عارف

 مدیرمنابع انسانی

مدرک تحصیلی :دکترای حرفه‌ای

سابقه خدمت: 15سال

آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک
طبقه سوم - مدیریت منابع انسانی

33133884:شماره تلفن مستقیم

شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2231

کلید واژه ها: مدیرمنابع انسانی خیابان علم الهدی دکتر طیبه رضایی عارف دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰