معرفی مدیر منابع انسانی

تعداد بازدید:۳۴۹۴

آقای مصطفی زمانی

مدیر منابع انسانی

مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی

سابقۀ خدمت: 20 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ سوم، مدیریت منابع انسانی

شمارۀ تلفن مستقیم: 33133884-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2231

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیر منابع انسانی مدیریت منابع انسانی آدرس محل کار سابقۀ خدمت مدرک تحصیلی شمارۀ تلفن مستقیم شمارۀ تلفن داخلی مصطفی زمانی

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۴۰۱