معرفی مدیر برنامه‌ریزی بودجه و پایش عملکرد

تعداد بازدید:۲۰۶۸

آقای فرشید خازنچین

مدیر برنامه‌ریزی بودجه و پایش عملکرد

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت مالی

سابقۀ خدمت: 12 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت برنامه‌ریزی بودجه و پایش عملکرد

شمارۀ تلفن مستقیم: 33136473-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2248

کلید واژه ها: خیابان علم الهدی مدیر برنامه‌ریزی بودجه و پایش عملکرد مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت آدرس محل کار شمارۀ تلفن مستقیم شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی مدیریت برنامه‌ریزی بودجه و پایش عملکرد خیابان شهید شیرودی

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۰