معرفی مدیرمنابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی

تعداد بازدید:۷۲۵

آقای مهندس حسن عالیخانی

مدیرمنابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی

مدرک تحصیلی :کارشناسی مهندسی عمران

سابقه خدمت: 27سال

آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک 
طبقه دوم - مدیریت منابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی

شماره تلفن مستقیم: 33133882

شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2243

کلید واژه ها: مدیرمنابع فیزیکی ونظارت برطرح های عمرانی آدرس محل کار خیابان علم الهدی

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۸