معرفی مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

تعداد بازدید:۱۷۵۲

آقای محسن جاویدان 

مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی عمران گرایش راه و ساختمان

سابقۀ خدمت: 18 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

شمارۀ تلفن مستقیم: 33133882-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2243

کلید واژه ها: مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت آدرس محل کار شمارۀ تلفن مستقیم شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی محسن جاویدان

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۴۰۱