معرفی مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

تعداد بازدید:۱۶۶۲

آقای محسن جاویدان 

مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

مدرک تحصیلی: 

سابقۀ خدمت: 

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

شمارۀ تلفن مستقیم: 33133882-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2243

کلید واژه ها: خیابان علم الهدی مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت آدرس محل کار شمارۀ تلفن مستقیم شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی خیابان شهید شیرودی

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۰