آرشیو اخبار

۸۵۰ طرح بهداشتی درمانی بزرگ‌ در دولت سیزدهم افتتاح شد
وزیر بهداشت:

۸۵۰ طرح بهداشتی درمانی بزرگ‌ در دولت سیزدهم افتتاح شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۸۵۰ طرح بهداشتی درمانی بزرگ‌ در دولت سیزدهم افتتاح شد که شمار این طرح ها تا پایان سال به ۲ هزار طرح افزایش می یابد که در طول تاریخ کشور بی‌سابقه است.

ادامه مطلب
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک در پیامی روز دانشجو را به تمام علم آموزان به خصوص دانشجویان علوم پزشکی تبریک گفت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک در پیامی روز دانشجو را به تمام علم آموزان به خصوص دانشجویان علوم پزشکی تبریک گفت

دکتر امانی در پیامی ضمن تبریک  روز دانشجو، گفت: واژه دانشجو، به اندازه کرامت و تقدسش، وسیع و پردامنه است؛ آن قدر پر افق که هرگاه به هر سوی کرانه اش انگشتی اشاره بریم، نسیمی تازه از معنا می یابیم.

ادامه مطلب