معرفی معاون آموزش

تعداد بازدید:۱۹۵۶۱
 

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین سرمدیان 

رشته تحصیلی:دکتری تخصصی بیماری های عفونی

پست الکترونیک:  amozesh@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم:08633838602

شماره تماس داخلی:602 

آدرس: اراک . میدان بسیج . جنب بیمارستان امیرالمومنین (ع). مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص). ساختمان امام محمد باقر (ع)

سوابق اجرایی

 • معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک 

 • مشاور عالی رئیس دانشگاه 

 • ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه در دو دوره 

 • ریاست مرکز آموزشی - درمانی ولی عصر (عج ا...)

 • معاون آموزشی  مرکز آموزشی - درمانی ولی عصر (عج ا...)

شرح وظایف  

 •   اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه.

 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با همکاری مسئولان ذیربط. 

 •   نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی.

 •  تشکیل دبیرخانه و نظارت بر پیش برد اهداف طرح عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی

 •  نظارت بر حسن اجرای وظایف حوزه معاونت آموزش، دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه.

 •   نظارت بر حسن اجرای دستور جلسات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

 •   برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای تابعه حوزه معاونت آموزش.

 •   نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و دوره های تخصصی در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی و ارزیابی آن 

 •   نظارت بر فرایند ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی.

 •   انجام امور مربوط به بورسیه ها، فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی آنها با همکاری معاونت آموزشی و  پژوهشی.

 •   نظارت بر حسن اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.

 •  نظارت بر اجرای مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی.

 •   برنامه ریزی و نظارت بر توسعه رشته مقاطع دانشگاه بر اساس سند توسعه متوازن کلان منطقه 6 آمایش کشور

 •    پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه

 •    برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت های دانشگاه

 •    همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه

 •    انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

 •    نظارت و هماهنگی جهت جذب نیروی انسانی سیستم آموزش دانشگاه

 •    نظارت و هماهنگی جهت جذب هیات علمی مورد نیاز دانشگاه

 •    مدیریت مالی منابع در ردیف های اقتصادی

 •    هماهنگی با مدیران و مسئولین مرتبط وزارتی

 •    پیش بینی و پیگیری فضاهای مورد نیاز آموزشی پایه و بالینی

 •    پیشنهاد مدیران گروه های بالینی با امضاء ریاست دانشگاه

کلید واژه ها: معاون آموزش دانشگاه معرفی متخصص بیماری های عفونی دکتر حسین سرمدیان سوابق اجرایی شرح وظایف

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۳