معرفی مدیر مرکز آموزش مداوم

تعداد بازدید:۲۹۷
  

نام و نام خانوادگی: دکتر یزدان قندی

رشته تحصیلی: فوق تخصص بیماری های قلب کودکان

پست الکترونیک: modavem@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم:08632248083

شماره تماس داخلی: ----

آدرس: خیابان شهید شیرودی -  قبل از خیابان شهید قدوسی، خوابگاه سابق حضرت معصومه (س).  مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک 

سوابق اجرایی

 • مدیر مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال 1395 تا کنون

شرح وظایف

 • سیاستگذاری در راستای پیشبرد اهداف آموزش مداوم و نیل به استانداردهای لازم

 • هماهنگی و ایجاد ارتباط با دیگر بخش های دانشگاهی و خارج دانشگاهی در راستای توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزش مداوم تحت نظر معاون آموزشی دانشگاه

 • نظارت بر امور اداری و مالی آموزش مداوم در حد اختیارات قانونی

 • هماهنگی با اداره کل آموزش مداوم و پیگیری اجرا کلیه دستورالعمل های ابلاغی

 • مکاتبه جهت دریافت و اعلام نیازهای آموزشی کاربران از طریق رابطین واحدهای تابعه دانشکده

 • برنامه ریزی جهت برگزاری دوره ها

 • پیگیری جهت دعوت از مدرسین مجرببرای تدریس برنامه های آموزشی

 • نظارت بر بخش برنامه ریزی و اجرائی برنامه های آموزش مداوم

 • هماهنگی با معاونت آموزشی در فرآیندهای جاری و گزارش مستمر عملکرد آموزش مداوم به ایشان

 • تهیه ملزمات برنامه جهت اجرا

 • هماهنگی های لازم جهت اجرایی کردن برنامه ها

 • هماهنگی با دبیر علمی برنامه

 • ارزیابی سخنرانان برنامه

 • ارزیابی برنامه ها

 • اولویت بندی برنامه ها براساس نیازسنجی

کلید واژه ها: معرفی مدیر مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک دکتر قندی فوق تخصص بیماری های کودکان سوابق اجرایی شرح وظایف

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۳