جشنواره مطهری

تعداد بازدید:۱۰۸۳۵

معرفی جشنواره

 شرکت در جشنواره

منابع آموزشی

منتخبین دانشگاهی شانزدهمین جشنواره

گزارش سنوات گذشته

آیین نامه ها و فرم ها

جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه

همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

 

 

تماس با ما:

 

                             به آدرس الکترونیک :edcarak@gmail.com

                                      شماره تماس : 33838380-086

کلید واژه ها: جشنواره مطهری

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۴۰۱