جشنواره مطهری

 معرفی جشنواره مطهری

منتخبین دانشگاهی پانزدهمین جشنواره 

 گزارش سال های گذشته

 آیین نامه ها و فرم ها

 

 

 

 

 

 

 

فایل آموزشی نحوه فرآیند نویسی

فایل وبینار فرآیند نویسی 1400

 

قابل توجه متقاضین شرکت کننده در پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری: 

 

مهلت ارسال خلاصه فرآیند تا 20 آبان 1400 تمدید گردید. 

نحوه  شرکت  در جشنواره :

 ارسال فرم خلاصه فرآیند آموزشی به صورت فایل word(الزامی)  

ارسال فرم تاییدیه اجرا (الزامی ) 

ارسال پیوست های فرآیند ( اختیاری ) 

                             به آدرس الکترونیک :edcarak@gmail.com

                                      شماره تماس : 33838380-086

کلید واژه ها: جشنواره مطهری

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۰