رسالت و اهداف

تعداد بازدید:۷۲۴

رسالت 

رسالت دانشگاه علوم پزشکی اراک تربیت و تعلیم نیروی انسانی کاردان، توانمند، متخصص و متعهد مورد نیاز در زمینه ی ارائه خدمات سلامت و فعالیت های آموزشی و پژوهشی سلامت در دوره های آموزشی است و در جهت تحقق این امر توجه ای خاص به مأموریت های ویژه دانشگاه در کلان منطقه شش آمایشی دارد.  همچنین این دانشگاه مصمم است از طریق تحقق مبانی علمی تصمیم گیری در مدیریت آموزشی و با توجه به مبانی دینی و فرهنگی به عنوان یکی از قطب های آموزش علوم پزشکی ادغام یافته و جامعه نگر در کشور مطرح گردد معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک ماموریت دارد با استعانت از خداوند متعال، بهره گیری از مهارت های مدیریت آموزشی و اصول حرفه گرایی و برنامه ریزی در راستای دانش محوری و با استفاده از پژوهش های کاربردی در حوزه آموزشی و با تکیه بر هماهنگی درون و برون بخشی، از تربیت دانش آموختگانی پاسخگوی نیازهای در حال تغییر، توانمند، با انگیزه خدمت و اخلاق مدار اطمینان حاصل نمایند .  

اهداف 

 • توسعه وتقویت فضاهای آموزشی
 • ارتقای رشته های موجود و توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی در گروه پزشکی و پیراپزشکی
 • ارتقای موقعیت آموزش در دانشگاه و تقویت رشته های موجود
 • افزایش تربیت نیروی انسانی کار آمد برای ارتقای سطح سلامت جامعه
 • کمک به بهبود فرآیند مدیریت آموزش دانشگاه
 • ارتقای کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه
 • افزایش دانش و مهارت دانش آموختگان
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه و ارتقای کیفیت آموزش از طریق پژوهش در آموزش
 • توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط بیشتر با ذینفعان با ماموریت مرکز مطالعه و توسعه آموزش دانشگاه
 • طراحی و استقرار واحدهای مطالعه و توسعه آموزش پزشکی در واحد های آموزشی
 • بهبود نظام پایش و ارزشیابی در محور های مختلف (اساتید ،دانشجو،برنامه ،واحدهای آموزشی و ...)
 • افزایش مشارکت مشمولین در برنامه ریزی مرکز آموزش مداوم دانشگاه به صورت حضوری و غیرحضوری

کلید واژه ها: معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک رسالت و اهداف دانشگاه آموزش دانشگاه آموزشی آموزش توسعه پزشکی علوم پزشکی ارتقای

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۲