برنامه عملیاتی و راهبردی

تعداد بازدید:۱۰۵۸

برنامه عملیاتی                                                                                                                                                                      برنامه راهبردی

                           

 

کلید واژه ها: برنامه راهبردی برنامه عملیاتی مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۴۰۱