اخبار

برگزاری جلسه تعیین تکلیف نیروهای phc
برگزاری جلسه تعیین تکلیف نیروهای phc

برگزاری جلسه تعیین تکلیف نیروهای phc گالری

با حضور معاونین توسعه وبهداشت وسایر اعضاء در دفتر توسعه برگزار شد. در این جلسه در خصوص تعیین وتکلیف نیروهای phcوتامین نیروی انسانی وتجهیز مراکز بهداشت بحث وتبادل نظر شد.

ادامه مطلب
رئیس گروه ارزیابی، انتخاب و توسعه مدیران وزارت بهداشت: احراز پست‌های مدیریتی پایه و میانی در نظام سلامت، منوط به اخذ تاییدیه از کانون ارزیابی شایستگی حرفه‌ای مدیران وزارت بهداشت

رئیس گروه ارزیابی، انتخاب و توسعه مدیران وزارت بهداشت: احراز پست‌های مدیریتی پایه و میانی در نظام سلامت، منوط به اخذ تاییدیه از کانون ارزیابی شایستگی حرفه‌ای مدیران وزارت بهداشت

خانم فرید با بیان این‌که در کانون ارزیابی شایستگی حرفه‌ای مدیران وزارت بهداشت متقاضیان پست‌های مدیریتی از فیلترهای مختلفی عبور می‌کنند تا شایستگی آنان برای پست‌های مذکور احراز و اثبات شود گفت: ارزیابان کشوری در این کانون با استفاده از چک‌لیست‌های سازمان اداری و استخدامی و طبق شاخص‌های بومی‌سازی شده در حوزه مدیریت سلامت، متقاضیان پست‌های مدیریتی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

ادامه مطلب
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در دوره آموزشی برنامه ارتقای بهره‌وری: بهره‌وری مهم‌ترین رکن اساسی رشد و تعالی سازمانی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در دوره آموزشی برنامه ارتقای بهره‌وری: بهره‌وری مهم‌ترین رکن اساسی رشد و تعالی سازمانی گالری

دکتر رحیمی در دیدار با مدیران تحول اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بیان کرد: رشد و تعالی سازمانی منوط به بهره‌ورسازی کارکنان و اصلاح فرایندها است.

ادامه مطلب
برگزاری دومین جلسۀ بررسی ساختار و تشکیلات دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه

برگزاری دومین جلسۀ بررسی ساختار و تشکیلات دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه گالری

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه از برگزاری دومین جلسه بررسی ساختار و تشکیلات دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه خبر داد.

ادامه مطلب
تقدیر از مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اراک در همایش کشوری

تقدیر از مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اراک در همایش کشوری گالری

برگزاری اولین همایش مشترک مدیران منابع انسانی و مدیران مرکز توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و سازمان‌های وابسته

ادامه مطلب