رفع ابهام در خصوص تاریخ ارتقا ءبه رتبه عالی

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۷ کد : ۱۶۷۲ اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۰۲
رفع ابهام در خصوص تاریخ ارتقا ءبه رتبه عالی

باسمه تعالی

نظر به درخواست های مکرر واحدها ی ستادی وتابعه درمورد کارمندانی که تاریخ ارتقاء رتبه عالی آنان قبل از ابلاغ آیین نامه مهندسی مشاغل می باشد  تاریخ ارسال مدرک به شیوه قبل تا 15 آبان 97 می باشد و مدت مذکور قابل تمدید نمی باشد. بدیهی است افرادی که تاریخ ارتقای رتبه عالی آنان قبل از سال 97 بوده و مبادرت به تهیه مستندات ننموده اند در صورت کسب امتیاز از جدول امتیازدهی بدون ارائه مستندات تجربی تاریخ ارتقاء رتبه شان از تاریخ تصویب کمیته می باشد .

کلید واژه ها: رتبه عالیآیین نامه مهندسی مشاغل


( ۲ )

نظر شما :