جلسۀ کارگروه تخصصی بازبینی و اصلاح آیین‌نامۀ مهندسی و ارزیابی مشاغل مورخ ۲۸ و ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۹ کد : ۲۷۴۲۷ اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۹۹
جلسۀ کارگروه تخصصی بازبینی و اصلاح آیین‌نامۀ مهندسی و ارزیابی مشاغل مورخ ۲۸ و ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

تشکیل کارگروه تخصصی بازبینی آیین‌نامۀ مهندسی و ارزیابی مشاغل جهت تدوین و بازنگری شرح وظایف پست‌های سازمانی معاونت غذا و دارو و ستاد شبکه‌های بهداشت و درمان مورخ ۲۸ و ۲۹ خرداد ۱۴۰۱


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کارگروه تخصصی بازبینی آیین‌نامۀ مهندسی و ارزیابی مشاغل شرح وظایف پست‌های سازمانی معاونت غذا و دارو ستاد شبکه‌های بهداشت و درمان تشکیل کارگروه تخصصی بازبینی آیین‌نامۀ مهندسی و ارزیابی مشاغل آیین‌نامۀ مهندسی و ارزیابی مشاغل شرح وظایف شبکه‌های بهداشت و درمان بازبینی آیین‌نامۀ مهندسی و ارزیابی مشاغل بازبینی


( ۱ )

نظر شما :