برگزاری جلسه مدیریت بهره‌وری در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع)

۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۱ کد : ۲۸۵۹۹ اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۱۱
برگزاری جلسه مدیریت بهره‌وری در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع)

برگزاری جلسه مدیریت بهره‌وری در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع)

موضوع: بررسی و پیگیری مصوبات

زمان: 25 مرداد 1401

مکان: دفتر ریاست مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع)

کلید واژه ها: مدیریت بهره‌وری مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع) برگزاری جلسه دفتر ریاست دفتر ریاست مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع) جلسه مدیریت بهره‌وری برگزاری جلسه مدیریت بهره‌وری در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع) جلسه مدیریت بهره‌وری در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع) بهره‌وری امیرالمؤمنین(ع)


( ۲ )

نظر شما :