پایش تیم ستادی کمیته ارتقای بهره‌وری دانشگاه از اقدامات انجام شده در مراکز آموزشی درمانی طالقانی و امیرالمؤمنین(ع)

۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۸:۵۱ کد : ۲۸۷۲۲ اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۷۵
پایش تیم ستادی کمیته ارتقای بهره‌وری دانشگاه از اقدامات انجام شده در مراکز آموزشی درمانی طالقانی و امیرالمؤمنین(ع)

در راستای بررسی نتایج اقدامات انجام شده برنامه عملیاتی چرخه مدیریت بهره‌وری مراکز آموزشی درمانی طالقانی و امیرالمؤمنین(ع)، توسط تیم ستادی کمیته ارتقای بهره‌وری دانشگاه بازدیدی از دو مرکز به‌عمل آمده و ضمن بررسی اقدامات انجام شده، نسبت به چگونگی انجام امور مرتبط تبادل نظر گردید.

کلید واژه ها: بهره‌وری ارتقای بهره‌وری کمیته ارتقای بهره‌وری کمیته ارتقای بهره‌وری دانشگاه تیم ستادی کمیته ارتقای بهره‌وری دانشگاه مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع) مرکز آموزشی درمانی طالقانی مدیریت بهره‌وری چرخه مدیریت بهره‌وری برنامه عملیاتی


( ۱ )

نظر شما :