برگزاری جلسه مدیریت بهره‌وری در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع)

۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۳ کد : ۲۹۱۸۰ اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۷۹
برگزاری جلسه مدیریت بهره‌وری در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع)

برگزاری جلسه مدیریت بهره‌وری در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع)

موضوع: بررسی و پیگیری مصوبات

زمان: 20 شهریور 1401

مکان: دفتر ریاست مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع)

کلید واژه ها: برگزاری جلسه مدیریت بهره‌وری در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع) جلسه مدیریت بهره‌وری در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع) دفتر ریاست مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع) مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع) جلسه مدیریت بهره‌وری مدیریت بهره‌وری امیرالمؤمنین(ع) برگزاری جلسه دفتر ریاست بهره‌وری


( ۱ )

نظر شما :