صورتجلسۀ شمارۀ ۹۷


لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۳ آذر ۱۴۰۰

مرجع تصویب : کمیتۀ تخصصی اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها

آخرین بروزرسانی : ۲۷ آذر ۱۴۰۰