مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس مهندسی مشاغل


معرفی پرسنل واحد مهندسی مشاغل

آقای مهران هدایت‌زاده کارشناس مسئول مهندسی مشاغل مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت صنعتی سابقۀ خدمت: 24 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 221 شمارۀ تلفن مستقیم: 33126430-086 شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، ...

وظایف واحدمهندسی مشاغل

رئوس شرح وظایف  کارشناس مسئول مهندسی مشاغل   1-انجام مطالعات دررابطه با طبقه بندی مشاغل وانطباق آن با نیازهای استخدامی ودر   صورت لزوم ارائه پیشنهاد به مراجع قانونی                  2- بررسی پیشنهادهای واحدهای ذیربط دررابطه با طرح های طبقه بندی مشاغل وانطباق      با ...