مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان


معرفی پرسنل واحد ارزیابی عملکرد کارکنان

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان: خانم اعظم نکونام مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 28 سال رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول ارزیابی عملکردکارکنان: 1- ارائه راهنمائی‌های لازم به رابطین ارزیابی، در جهت آشنایی با طرح ارزیابی عملکرد پرسنل 2- نظارت بر حسن اجرای ...