مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان


معرفی پرسنل واحد ارزیابی عملکرد کارکنان

خانم اعظم نکونام کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 27 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 221 شمارۀ تلفن مستقیم: 33126430-086 شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، ...