معرفی پرسنل واحد ارزیابی عملکرد کارکنان

تعداد بازدید:۲۵۹۰

خانم اعظم نکونام

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

سابقۀ خدمت: 27 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 221

شمارۀ تلفن مستقیم: 33126430-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2320

 

کلید واژه ها: آدرس محل کار خیابان علم الهدی کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت خیابان شهید شیرودی شمارۀ تلفن مستقیم شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی اعظم نکونام

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۴۰۱