مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس مسئول سیستم‌ها و روش‌ها


معرفی پرسنل واحد سیستم‌ها و روش‌ها

خانم زهرا مجلسی‌راد کارشناس مسئول سیستم‌ها و روش‌ها مدرک تحصیلی: لیسانس معارف اسلامی سابقۀ خدمت: 26 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 203 شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن ...