معرفی پرسنل واحد سیستم‌ها و روش‌ها

تعداد بازدید:۵۳۳۷

کارشناس مسئول سیستم‌ها و روش‌ها: خانم زهرا مجلسی‌راد

مدرک تحصیلی: لیسانس معارف اسلامی

سابقۀ خدمت: 27 سال

رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول سیستمها و روش‌ها:

1- مطالعۀ کلیۀ بخشنامهها و آئین‌نامه‌های مربوط به اصلاح سیستم‌ها و روش‌های اداری

2- مطالعه و بررسی در مورد فرآیندهای ارائه خدمات به‌منظورافزایش اثربخشی فعالیت‌ها

3- مطالعه و بررسی در جهت تهیه فرم‌های مورد نیاز دانشگاه و حذف فرم‌های زائد یا نادرست

4- بررسی روش‌های تخصیص جا و مکان به‌منظور استفاده مؤثر از نیروی انسانی و امکانات فیزیکی کار

5- بررسی و تجزیه و تحلیل نحوۀ تقسیم کار به‌منظور تقسیم منطقی و صحیح کار بین کارکنان

6- ارائه پیشنهادهای اصلاحی در راستای اصلاح سیستم‌ها و روش‌های انجام کار

7- مطالعه و بررسی در زمینۀ جذب و به‌کارگیری فنآوری‌های مدرن و پیشرفته برای ایجاد سرعت انجام امور و ارتقای کارایی

8- تهیه و گردآوری مطالب علمی جهت ارائه به ذینفعان

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 203

شمارۀ تلفن مستقیم: 33126950-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2264

کلید واژه ها: آدرس محل کار مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی زهرا مجلسی‌راد کارشناس مسئول سیستم‌ها و روش‌ها خیابان شهید شیرودی

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۴۰۲