معرفی پرسنل واحد سیستم‌ها و روش‌ها

تعداد بازدید:۳۶۷۷

خانم زهرا مجلسی‌راد

کارشناس مسئول سیستم‌ها و روش‌ها

مدرک تحصیلی: لیسانس معارف اسلامی

سابقۀ خدمت: 26 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 203

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2246

 

خانم اکرم علی‌دادی

کارشناس مهندسی سیستم‌ها

مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی

سابقۀ خدمت: 8 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 203

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2264 

کلید واژه ها: آدرس محل کار کارشناس مهندسی سیستم‌ها مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی زهرا مجلسی‌راد کارشناس مسئول سیستم‌ها و روش‌ها خیابان شهید شیرودی اکرم علی‌دادی

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۴۰۱