مطالب مرتبط با کلید واژه

شناسنامه


شناسنامه خدمات دانشگاه

شناسنامه خدمات دانشگاه

لیست خدمات دوراول اصلاح نظام اداری  1- اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان باشناسه ۰ ۰ ۵۰ ۶۲ ۴۱ ۸۰ ۱ 2-الکترونیک کردن کلیه پرونده‌های سلامت باشناسه ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۴۱ ۶۰ ۱ 3-رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی باشناسه ۳ ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۶۱ ۶۰ ...