مطالب مرتبط با کلید واژه

لیست خدمات دور دوم اصلاح نظام اداری


شناسنامه خدمات معاونت درمان

شناسنامه خدمات معاونت درمان

لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری باتوجه به نامشخص بودن  لیست خدمات استانی لغایت 96/11/03 نوبت‌دهی در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ارتقاء وضعیت پذیرش تا جواب‌دهی در آزمایشگاه نوبت‌دهی سیستمیک درمانگاه ارسال الکترونیک اطلاعات درخواستی نسخه های بیماران به شرکت های ...