مطالب مرتبط با کلید واژه

خیابان علم الهدی


معرفی پرسنل واحد آموزش ضمن خدمت

کارشناس مسئول آموزش کارکنان و مدیران: آقای عباس محسنی مدرک تحصیلی: فوق‌دیپلم اداری و مالی سابقۀ خدمت: 27 سال   کارشناس آموزش و توسعه مدیران: آقای محمدرضا عطیفه مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 26 سال   رئوس شرح وظایف: 1- برنامه‌ریزی لازم جهت انجام نیازسنجی آموزشی هر ...

معرفی پرسنل واحد ارزیابی عملکرد کارکنان

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان: خانم اعظم نکونام مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 28 سال رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول ارزیابی عملکردکارکنان: 1- ارائه راهنمائی‌های لازم به رابطین ارزیابی، در جهت آشنایی با طرح ارزیابی عملکرد پرسنل 2- نظارت بر حسن اجرای ...

معرفی پرسنل واحد تحول اداری

کارشناس مسئول تحول اداری: خانم لیلا مهاجری مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 17 سال رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول تحول اداری: 1- اجرای نظام پیشنهادها جهت بهره‌برداری از نظرات کارکنان در ارائه خدمات 2- نظارت بر ثبت برنامۀ عملیاتی سالیانۀ مشترک معاونت توسعه ...