مطالب مرتبط با کلید واژه

خیابان علم الهدی


معرفی پرسنل واحد آموزش ضمن خدمت

آقای عباس محسنی کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت مدرک تحصیلی: فوق‌دیپلم اداری و مالی سابقۀ خدمت: 26 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 202 شمارۀ تلفن مستقیم: 33123472-086 شمارۀ مرکز تلفن: ...

معرفی پرسنل واحد ارزیابی عملکرد کارکنان

خانم اعظم نکونام کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 27 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 221 شمارۀ تلفن مستقیم: 33126430-086 شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، ...

معرفی پرسنل واحد تحول اداری

خانم لیلا مهاجری کارشناس مسئول تحول اداری مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 16 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 203 شمارۀ تلفن مستقیم: 33126950-086 شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ ...