تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی

قابل توجه همکاران دارای وضعیت ایثارگری

۲۲ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۹ کد : ۱۴۴۸۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۹۲۱۴
قابل توجه همکاران دارای وضعیت ایثارگری

 طبق بخشنامه شماره 379599 مورخ 25 / 9 / 99 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع قانون تفسیر بند "و" وماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به بخشنامه شماره 7765 مورخ 15/ 10/ 99 مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت متبوع، فرایند تبدیل وضعیت ایثارگران از طریق سامانه کارمند ایران جهت اخذ شماره مستخدم رسمی قطعی برای ایثارگران قراردادی کار معین و شماره مستخدم کارگری برای ایثارگران قراردادی مشمول قانون کار انجام خواهدگرفت .

لذا کلیه ایثارگران قراردادی ( کارمعین، مشمول قانون کار ) که دارای یکی از حالات ایثارگری می باشند و حداکثر تا تاریخ 29/ 12/ 1395 بکارگیری شده اند، مدارک ایثارگری خود را به کارگزینی های واحد محل خدمت ارائه نمایند.


( ۳۲ )