«آگهی فراخوان نیروی شرکتی »

۲۴ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۶ کد : ۱۸۷۱۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۱۲۹۱
«آگهی فراخوان نیروی شرکتی »

«آگهی فراخوان نیروی شرکتی »

شرکت بهبود امداد در نظر دارد نسبت به جذب 5 نفر نیرو صرفا از طریق مصاحبه در رشته شغلی پرستار به شرح جدول ذیل به صورت شرکتی جهت خدمت در بخش روانپزشکی بیمارستان امیرکبیر (مستقر در ساختمان شهید هاشمی سنجانی) به کارگیری نماید.ضمنا کلیه پذیرفته شدگان پس از انجام مراحل قانونی به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اراک معرفی و صلاحیت ایشان بررسی خواهدشد. لذا داوطلبین پس از مطالعه مفاد آگهی در صورت واجد شرایط بودن می توانند نسبت به تکمیل وتحویل فرم  درخواست  شغل خود اقدام نمایند.

تذکرخیلی مهم:مسئولیت عدم مطالعه دقیق شرایط این آگهی بعهده شرکت کننده می باشد.

عنوان شغل

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

توضیحات

 

زن

مرد

 

 

شهرستان

بیمارستان

 

پرستار

 

شهرستان اراک

بخش روانپزشکی بیمارستان امیرکبیر (مستقر در ساختمان شهید هاشمی سنجانی)

5

زن

مرد

دارا بودن  مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری – ارشد پرستاری

ترجیحا مرد

 

5

 
                 

 

شرایط پذیرش داوطلبان:

 1- شرایط عمومی بکارگیری نیرو

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

2/1- داشتن تابعیت ایران

3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

4/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

5/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

6/1- نداشتن منع بکارگیری دردستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی

7/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. 8/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن به کارگیری می­شوند.

2- شرایط اختصاصی به کارگیری نیرو

1/2- داشتن حداکثر 40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد  (متولدین 26/4/ 1360 به بعد)

تبصره: درخصوص رشته شغلی پرستاری 2 سال به حداکثر سن اضافه خواهد گردید.

موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف) مدت خدمت سربازی انجام شده

ب) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

ج) برای مشمولین 25 درصد ایثارگران(به استثنا خواهر و برادر شهید) صرفا رعایت شرط سنی الزامی نمی باشد.

د) افراد خانواده معظم شهدا(شامل پدر ، مادر ، خواهر وبرادر)تامیزان 5 سال به حداکثر سن آنها اضافه خواهد گردید.

2/2 داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان طرح و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام (26/4/1400) می باشد و ملاک محاسبه سن اولین روز ثبت نام (28/4/1400) می باشد.

3/2- متقاضیان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.

اولویت با پرستارانی خوهد بود که دوره خدمت داوطلبانه طرح و تمدید طرح ایشان به اتمام رسیده باشد. (آن دسته از پرستارانی که  تا قبل از  تاریخ صدورآگهی، دارای گواهی معافیت از طرح باشند ویا تا قبل از تاریخ صدور آگهی بدون گذراندن تمدید طرح،گواهی پایان طرح آنها صادر گردیده نیز مشمول این بند می گردند.)

تبصره:

صرفا آن دسته از پرستارانی که بیش از18 ماه از تاریخ تمدید طرح ایشان گذشته باشد، نیز مجاز به شرکت در این آزمون  می باشند . قابل توجه می باشد که به ازای هر ماه خدمت تمدید طرح بیش از 18 ماه( با احتساب ضزیب منطقه) ،10امتیاز به مجموع امتیازات نهایی داوطلبانه اضافه خواهد شد،که امتیازات این بند بیش از 60 امتیاز نخواهد بود.

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت به استثنای معافیت های پزشکی الزامی میباشد.

مدارک مورد نیاز درهنگام ثبت نام:

صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشند:

 1. فرم درخواست شغل از شرکت بهبود امداد (مندرج در صفحات پایانی آگهی)
 2. آخرین مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده درآگهی
 3. اصل کارت ملی
 4. اصل شناسنامه عکسدار
 5. اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
 6. مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.(مطابق با بند 3/2 و تبصره ذیل آن)
 7. مدارک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبان ایثارگر)
 8. کلیه مشمولین سهمیه 25 درصد (اعم از جانباز و خانواده محترم شهدا )حتی در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد شهید می باشند.
 9. مشمولین سهمیه 25 درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 5 درصد و یا بالعکس نمی باشند. به عبارت دیگر هر داوطلب می تواند در هنگام ثبت نام در صورت مشمول بودن، صرفا یکی از سهمیه های مشخص شده را انتخاب نماید که قابل تغییر در هنگام بررسی مدارک نخواهد بود.
 10. با توجه به معاف بودن مشمولین سهمیه استخدامی 25 درصد ایثارگران (به استثناء خواهر و برادر شهید) از شرکت در آزمون های استخدامی، براساس هماهنگی های بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، مشمولین سهمیه مذکور مکلفند جهت بهره مندی از سهمیه خود در رشته محل های مربوطه شرکت نمایند و در بین خود به رقابت بپردازند.
 11. اصل مدارک دال بر بومی بودن داوطلب

تذکرات مهم درخصوص مدارک مورد نیاز:

تذکر 1:باتوجه به اینکه مدارک متقاضیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون (مصاحبه) توسط شرکت یررسی خواهد شد، لذا در صورتیکه مدارک داوطلبان (به ویژه مدارک ایثارگری) مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد ، بررسی براساس سایر شرایط وبدون در نظر گرفتن سهمیه انجام خواهد شدو امتیاز اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

تذکر2: ضمنا درصورت نیاز مدارک از مراجع ذیربط استعلام خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده، ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

تذکر3: عدم ارائه مدارک کامل براساس این آگهی و یا نقص در ارائه مدارک به عهده داوطلب خواهد بود و هیچگونه اعتراضی پس از تحویل مدارک ناقص قابل پذیرش نخواهد بود. ضمنا عدم ارائه مدارک مبنی بر ایثارگری به منزل عدم تمایل استفاده از سهمیه مورد اشاره در این آگهی می باشد.

3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز :

1/3- متقاضیان واجد شرایط می بایست  ازساعت10  صبح لغایت ساعت 13 روز شنبه  مورخ 26/04/1400  لغایت دوشنبه 28/04/1400 مدارک خود را به صورت دستی به آدرس ذیل  تحویل و رسید دریافت نمایند .

آدرس: اراک- خیابان شریعتی نبش کوچه دانشسرا مجتمع پاسارگارد- طبقه هفتم دفتر وکالت حقوقی خانم مرسا بنایی یزدی

داوطلبین می توانند  در صورت داشتن هرگونه ابهام با نماینده شرکت خانم وفایی شماره تماس: 09184040616 تماس حاصل نمایند.

2/3- مدارک مود نیاز:

 1. فرم درخواست شغل از شرکت بهبود امداد (مندرج در صفحات پایانی آگهی)
 2. تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 3. تصویر کارت ملی
 4. تصویر تمام صفحات شناسنامه
 5. تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
 6. تصویر پایان طرح (درصورت انجام ) و درصورت تمدید طرح  ، گواهی مربوطه
 7. تصویر مدرک ایثارگری (برای داوطلبینی که میخواهند از سهمیه ایثارگیری استفاده کنند ) مدرک خانواده جانباز حتما از بنیاد شهید و امور ایثارگران و خدمت داوطلبانه جبهه با قید خدمت داوطلبانه از مراجع ذیصلاح  و کپی کارت ایثارگری برای جانبازان و خانواده شهدا

3/3- به مدارک ناقص و مدارکی که بعد از تاریخ (28/04/140) ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر مهم: داوطلبین می بایست چک لیست ارسال مدارک خود را از شرکت تحویل نموده و تا پایان مراحل مصاحبه نزد خود نگهداری کنند. عدم دریافت چک لیست ارسال مدارک به منزله عدم ثبت نام خواهد بود.ضمنا تحویل مدارک به منزله تایید مدارک نمی باشد.

4- ملاحظات:

1/4- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

2/4- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 25 درصد از میان ایثارگران مشمول سهمیه 25 درصد و  انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد از میان ایثارگران مشمول سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام و در آزمون یا مصاحبه شرکت نموده اند، انجام خواهد شد.

3/4- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.

4/4- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به­جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

5/4- قراردادافراد پذیرفته شده با شرکتهای پیمانکاری خواهد بود و هیچ گونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی اراک نخواهند داشت.

6/4-  باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
برگ درخواست
شغل از شرکت بهبود امداد

محل الصاق عکس

این فرم می بایست توسط شخص متقاضی تکمیل گردد.در غیر این صورت عواقب ناشی از این مسئله به عهده متقاضی

 

خواهد بود.

دراین قسمت چیزی ننویسید

1-  نام خانوادگی :

2-  نام :

3-  نام پدر:

4- جنس :     1- مرد£              2-  زن£

5- تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال

6-  محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :

7- شماره شناسنامه :

8- شماره ملی:

9- محل صدورشناسنامه:

10- دین :                            مذهب :     

11-وضعیت تأهل:      متأهل  £           2- مجرد£

12- وضعیت نظام وظیفه :       1- دارای کارت پایان خدمت    £            2- دارای معافیت قانونی دائم £

13- وضعیت ایثارگری :

1-       £      جانباز                          درصد جانبازی .................. درصد

2-        £     رزمنده        (برای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه درجبهه)      مدت حضور درجبهه : ....سال.....  ماه   .....روز 

3-         £     آزاده         مدت اسارت :  ..... سال    .....  ماه  ..... روز

4- فرزند وهمسر شهداء:      فرزند    £       همسر  £      

5- فرزند وهمسر جانبازان 25%وبالاتر:           فرزند    £       همسر  £   درصد جانبازی:

6- فرزند وهمسر آزادگان بالای یکسال اسارت:    فرزند    £       همسر  £   مدت اسارت:  .....  سال  .....   ماه  ..... روز

7- فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:      فرزند    £       همسر  £   مدت خدمت داطلبانه: ....  سال   .....   ماه   .....    روز

8- فرزند جانبازان زیر25% وآزادگان زیر یکسال اسارت :   فرزند جانباز£ درصد جانبازی:    سال       ماه       روز      فرزندآزاده  £ مدت اسارت:     سال       ماه       روز

9- خواهروبرادر شهدا: خواهر    £       برادر  £ 

10-   فرزند ایثارگر(شهید، جانباز بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر) £

11- آخرین مدرک تحصیلی:

12- رشته تحصیلی :

گرایش تحصیلی :                           معدل :

13- محل اخذمدرک تحصیلی:

استان محل تحصیل :

14- تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :    /    /       13

15- شغل مورد درخواست :                           

16- محل جغرافیایی مورد تقاضا :

17- نشانی کامل : محل سکونت :استان ......................................شهرستان ..............................خیابان ...................

کوچه ................................پلاک ...............................کدپستی ...............................شماره تلفن ثابت .......................

کد شهر ...............................شماره تلفن همراه .....................................

18- شماره تلفن برای تماس ضروری :

2319- اینجانب .............................................. متقاضی شرکت درآزمون بکارگیری نیروی شرکتی شرکت بهبود امداد متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را(شخصا) تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خلاف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی (قبل و بعد از اشتغال ) هر گونه حقی را برای جذب درآن شرکت از خود سلب می نمایم.

20- تاریخ تنظیم فرم :                                                                                             امضاء و اثرانگشت متقاضی

       


( ۶ )