آگهی جذب نیروی شرکتی نگهبان/سرایدار-نگهبان

۰۲ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۰ کد : ۳۰۰۲۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۲۶۲۹
آگهی جذب نیروی شرکتی نگهبان/سرایدار-نگهبان

شرکت بهسامان مبتکران فاخر در نظر دارد  نسبت به جذب  19 نفر (نوزده نفر) نیرو از طریق برگزاری آزمون کتبی و  مصاحبه و تست عملی  ورزش  در رشته‌ی شغلی نگهبان و  سرایدار- نگهبان به شرح جدول ذیل به صورت قرارداد شرکتی جهت بکارگیری در مراکز آموزشی درمانی / بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک و واحدهای تابعه به‌کارگیری نماید. ضمناً پذیرفته شده نهایی پس از انجام مراحل قانونی به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اراک معرفی و صلاحیت ایشان بررسی خواهد شد. لذا داوطلبین پس از مطالعه مفاد آگهی در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند نسبت به تکمیل فرم درخواست  شغل و ارسال مدارک خود از طریق سایت   http://www.behsaman-mf.ir   اقدام نمایند.


لینک دانلود فایل

( ۹۸ )