احتساب سنوات بازنشستگی

۰۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۱ کد : ۳۲۱۱۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۰۲
احتساب سنوات بازنشستگی

 اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند با توجه به دستورالعمل ارسالی وزارت محترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی درخصوص نحوه تعیین " سنوات خدمت قابل قبول برای بازنشستگی " خواهشمند است  پرسنل مشترک صندوق تامین اجتماعی که دارای سوابق بخش خصوصی می باشند و تاکنون این سوابق در سابقه بازنشستگی آنان محاسبه نگردیده است ؛ در صورت تمایل دراسرع وقت جهت  درخواست احتساب سوابق مذکور در سوابق بازنشستگی ، به اداره کارگزینی دانشگاه مراجعه فرمایند.

کلید واژه ها: سنوات بازنشستگی


( ۱ )