جلسه مدیریت منابع انسانی، ریاست ومدیریت مرکز ولیعصر ( عج)

۰۱ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۸:۴۱ کد : ۴۳۷۵۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۰
جلسه مدیریت منابع انسانی،  ریاست ومدیریت مرکز ولیعصر ( عج)

جلسه مدیریت منابع انسانی، ریاست ومدیریت مرکز ولیعصر ( عج) پیرامون کمبود نیروهای خدمات بحث وتبادل نظرگردید.

کلید واژه ها: جلسه پیرامونکمبود نیروی بیمارستان ولیعصر