اسامی پذیرفته شدگان رشته شغلی پرستار شهرستان محلات آزمون شرکتی مورخ ۳۰/۱۱/۹۸

۰۳ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۶ کد : ۷۷۶۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۳۱
اسامی پذیرفته شدگان رشته شغلی پرستار شهرستان محلات آزمون شرکتی مورخ ۳۰/۱۱/۹۸

 بدینوسیله لیست اسامی پذیرفته شدگان رشته شغلی پرستار شهرستان محلات آزمون شرکتی مورخ 30/11/98اعلام میگردد .به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان میر ساند حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 5/12/98 به خانم حاجی خانی نماینده شرکت بهبود امداد (شماره تماس : 093663754878)  مراجعه نمایند.

نام نام خانوادگی             کد ملی                  نام پدر

1 مرتضی حیدری       0550147225          مهدی

2-زهرا رحیمی         0559868286           حجت اله

3-جواد کمانکش        0550052755           مراد علی