بکارگیری نیروی انسانی به صورت موقت در مدت زمان بحرانی

۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۳ کد : ۸۰۴۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۲۴۰۸

بمنظور بکارگیری نیروی انسانی به صورت موقت در مدت زمان بحرانی مواجهه با بیماری مذکور به اطلاع می رساند در این راستا سامانه ای به منظور ثبت اطلاعات داوطلبین ارائه خدمات مورد نیاز به آدرس     http://voluntary.behdasht.gov.ir ایجاد شده و دستررسی به کاربر اداره طرح مدیریت منابع انسانی دانشگاه/دانشکده واگذار گردیده است. 


لینک دانلود فایل

( ۱۸ )