مطالب مرتبط با کلید واژه

دیسپچ


آیین تودیع و معارفه سرپرست اداره دیسپچ اورژانس۱۱۵ انجام شد.

آیین تودیع و معارفه سرپرست اداره دیسپچ اورژانس۱۱۵ انجام شد. گالری

آیین معارفه سرکار خانم لیلا طالبی و تودیع خانم مریم لطفی جاهد مسئول جدید و پیشین اداره دیسپچ اورژانس با حضور ریاست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی و مسئولین واحدهای مرکز فوریت پزشکی استان برگزار شد.

ادامه مطلب

واحد تریاژ تلفنی

واحد تریاژ تلفنی : اولین محل برقراری ارتباط بین مددجو و سیستم فوریتهای پزشکی می باشد. این واحد به عنوان خط اول پاسخگویی، مستقیم و بدون واسطه با مددجو ارتباط برقرار کرده و علت تماس را ارزیابی می نماید و ...