مناقصه پروژه عملیات خاکی سنگ برداری و اجرای دیوار پیرامونی سایت اورژانس سردشت

تاریخ : ۱۰ خرداد ۱۴۰۲