شرح وظایف حقوقی

تعداد بازدید:۲۴۶۲

شرح وظایف :

*بررسی و طرح دعاوی حقوقی و جزایی دانشگاه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و دفاع از دعاوی مذکور و نیز پاسخگویی به دعاوی اشخاص علیه دانشگاه به منظور دفاع از حقوق و منافع دانشگاه و پیگیری برجریان تعقیب پرونده ها تا صدور حکم قطعی

*معاضدت قضایی کارکنان اعم از قراردادی ، رسمی و پیمانی در راستای دفاع از حقوق کارکنان دستگاه با هدف تکریم و حمایت ایشان 
*
بررسی و پیگیری شکایات مطروحه در دادگاهها علیه دانشگاه و تهیه و تنظیم فنی لوایح دفاعیه با ارائه مدارک ومستندات
*
تهیه و تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه به مقامات قضائیه حسب مورد
*
رفع اشکال و حل و فصل مسائل واحد اجرائیات در خصوص اموری که نیاز به مشاوره حقوقی و قضایی دارد
*
انجام اقدامات لازمه ظرف مهلت قانونی درخصوص درخواست تجدید نظر در مورد احکامی که علیه سازمان اصدار یافته و پیگیری تا حصول نتیجه
*
تلاش درجهت تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه یا تقدیم و درخواست با ارائه مدارک مستند مراجعه مستمر به مراجع قضایی اعم از دادگاههای عمومی،  انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی حسب مورد در حدود وظایف محوله
*
بررسی و اظهار نظر درمورد پیمانها و قراردادها و مشارکت در تهیه و تنظیم قراردادها و موافقت نامه ها در حدود وظایف محوله
*
انجام سایر وظایفی که در حدود قوانین و مقرات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد تهیه و تدوین گزارشات کارشناسی از وضعیت پرونده های حقوقی و قراردادها حسب نیاز و دستور مقام مافوق

کلید واژه ها: شرح_وظایف شرح وظایف