شرح وظایف

تعداد بازدید:۹۳۸۷

 

 شرح وظایف مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک

 1.  اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت درامورکیفری وحقوقی

  الف- امور کیفری شامل:
  طرح شکایت و تنظیم اوقات دادرسی
  تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
  پیگیری از طریق مراجع انتظامی(کلانتری، آگاهی)
  معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه
  اقدامات راجع به اجرای احکام کیفری
  بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری 
 2. اقدام قضایی و تعقیب کیفری علیه اشخاص ثالث


ب- امور حقوقی شامل :
تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی صالح به رسیدگی و قبولی ابلاغات قضایی
شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت

رسیدگی پرونده ها در قرارهای مختلف کارشناسی ، تامین و ...
اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم
بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه

 

 1.  شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری
   
 • پرونده های مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه و موسسات تابعه بخصوص واحدهای آموزشی و نیروی انسانی
   
 1. رسیدگی به پرونده‌های موجود در مراجع اداری
   
 • اعم از هیات‌های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی، هیات‌های تشخیص تأمین اجتماعی،شهرداری وتخلفات ساختمانی واحدهای تابعه دانشگاه و بررسی پرونده‌های مربوط به عدم پرداخت حق بیمه

                     4.  بررسی وضعیت متعهدین خدمت اعم از:
1-4  بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدین خدمت
2-4  اقدام جهت مکاتبات لازم در زمینه اخذ سند تعهد و تعیین مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارت و قسمت‌های مربوطه
3-4اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذارندن دورههای آموزشی به این دفتر معرفی می‌گردند.
4-4 پیگیری اسناد متعهدین به خدمت(دانشجویان پزشکی-پرستاری- بهیاری) و تارکین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است

5-4اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی
6-4 اخذ وثیقه‌های ملکی و غیرملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی
7-4 اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه
8-4 در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب
9-4 مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق

 


 5.  حمایت قضایی از کارکنان
 

 • حمایت قضایی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی با کسب چجواز از آئین نامه اعضای غیرهیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ، اعم از پیگیری و تشکیل پرونده از مراجع قضایی حسب درخواست ایشان و حضور در شعب دادگاه جهت دفاع از حقوق آنها

.5  امور اداری مدیریت حقوقی و قراردادها


5-1 بررسی متن بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از واحدهای مختلف دانشگاه و تطبیق با قوانین و مقررات موجود و اعلام نظر حقوقی
5-2 جمع آوری و تشکیل آرشیو قوانین ، مصوبات و بخشنامه های مختلف
 

5-3 مستندسازی قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی ، هیأت دولت و بخشنامه های وزارتی و سایر ارگانها

  5-4  ارائه مشاوره حقوقی به سایر واحدهای تابعه دانشگاه و کارکنان
5-5   انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم دانشگاه در چهارچوب وظایف دفتر حقوقی