فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سیستم PTS بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک-نوبت دوم

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۴ کد : ۲۰۳۴۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۹۰
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سیستم PTS بیمارستان ولیعصر (عج)  دانشگاه علوم پزشکی اراک-نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سیستم PTS بیمارستان ولیعصر (عج)  دانشگاه علوم پزشکی اراک - نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر  دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سیستم پنوماتیک بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس :

www.setadiran.ir  

انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 30/6/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  ساعت 19 روز پنجشنبه  تاریخ  01/07/1400

 مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه : روز یکشنبه تاریخ  11/07/1400

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9  صبح روز دوشنبه تاریخ  12/07/1400

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه میتوانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  3.750.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها  آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021  

  دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مدیریت امور حقوقی و قراردادها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سیستم PTS بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک-نوبت دوم


( ۳ )

نظر شما :